Ens agraden els llibres

    Erich Maria Remarque

    Erich Maria Remarque

    Enrich Maria Remaque, després de participar a la Gran Guerra, va exercir de mestre i comerciant, per a després, al Berlín dels anys vint, treballar com a periodista i arribar a ser ja un escriptor de renom gràcies a la publicació de Res de nou a l’Oest. Davant l’ascens del nazisme a la seva Alemanya natal, es va traslladar primer a Suïssai després als Estats Units.