Nos gustan los libros

    Riccardo Falcinelli

    Roma, 973. És un dels dissenyadors més populars de l’escena gràfica italiana, responsable de molts dels canvis i les innovacions més importants en el disseny de llibres i col•leccions editorials. Ensenya psicologia de la percepció a la facultat ISIA Roma Design i juntament amb Marta Poggi, ha creat les novel•les gràfiques Cardioferrania (2), Grafogrifo (24) i L’allegra fattoria ( 27). També ha publicat, entre d’altres, Guardare, Pensare, Progettare (2) i Critica portatile al visual design ( 25)