Nos gustan los libros

    David Jiménez

    David Jiménez García (Barcelona, 97) va començar la seva carrera com a becari de periodisme per a El Mundo el 994. L’octubre de 998 va inaugurar la primera corresponsalia del diari a l’Àsia, on va cobrir els grans esdeveniments de la zona fins al 24, quan va marxar als Estats Units després d’obtenir una beca Nieman. L’abril de 25, però, va retornar a Madrid per fer-se càrrec de la direcció d’El Mundo en un moment de crisi del diari i per liderar la seva transformació digital. Va ser cessat el 25 de maig de 26.